Jak często należy wykonywać przeglądy kominiarskie?

Kominy pełnią kluczowe funkcje przy odprowadzaniu spalin. Ich niedrożność nie tylko zaburza funkcjonowanie systemów grzewczych, ale także może nieść tragiczne skutki. Zalegająca w przewodach sadza jest substancją palną. Niekiedy iskra wystarczy do tego, by zaczęła się palić. Pożar sadzy w kominie może się rozprzestrzeniać, co grozi nie tylko zniszczeniem mienia, ale także stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Oprócz niedrożności kominów niebezpieczeństwo niosą też nieszczelności w przewodach. To przez nie ulatnia się tlenek węgla, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi. Tragedii można jednak uniknąć, wykonując okresowe przeglądy kominiarskie. O tym, jak często powinno się je wykonywać, piszemy poniżej.

Kiedy należy przeprowadzić przegląd kominiarski?

Kontrola przewodów kominowych oprócz tego, że jest wynikiem troski o bezpieczeństwo domowników, jest także obowiązkiem określonym w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z nimi przeglądy kominiarskie powinno się przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Kontroli może dokonać wyłączne osoba posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego lub też posiadająca uprawnienia budowlane określonej specjalności. W Gnieźnie sprawdzeniem drożności przewodów kominowych zajmuje się nasz Zakład Kominiarski Marek Musiał. Przeglądy przeprowadzają doświadczeni kominiarze, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem. Przy użyciu kamer i endoskopów są w stanie dokładnie ocenić stan komina oraz zweryfikować drożność przewodów. 

Celem okresowej kontroli przewodów kominowych jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub potwierdzenie, że system odprowadzania spalin działa prawidłowo. W przypadku, gdy przewody okażą się niedrożne lub nieszczelne obowiązkiem właścicieli bądź zarządców budynków jest naprawienie szkody. Co ważne, regularne czyszczenie kominów także jest obowiązkiem nakładanym przez prawo. Przewody wentylacyjne należy udrażniać przynajmniej raz w roku, spalinowe – dwa razy do roku, a dymowe  – cztery raz do roku. Za zaniedbanie tych czynności może grozić mandat, ale to nie kwestia pieniędzy powinna stanowić największą motywację do zlecania przeglądów i udrażniania przewodów.